Czym są opłaty likwidacyjne ?

Czym są opłaty likwidacyjne ?

Opłaty likwidacyjne są wynikiem rozwiązywania umów produktów finansowych (między innymi tzw "polisolokaty"), które opierają się na konieczności płacenia regularnych składek. Opłata likwidacyjna jest częstokroć bardzo wysoka i wynosi nawet do 100% środków zainwestowanych w polisolokaty. Przepisy prawa i liczne prawomocne wyroki stanowią iż opłaty likwidacyjne nakładane na Klientów przedterminowo wypłacających środki z polis są formą kar umownych stanowiących klauzule niedozwolone, których, w świetle prawa, nie wolno stosować...

Czytaj więcej...

Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych

Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych

Odzyskujemy opłaty likwidacyjne pobrane przez ubezpieczycieli przy rozwiązaniu umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zapewniamy wszechstronne doradztwo i kompleksową obsługę prawną całego procesu, na wszystkich jego etapach. Reprezentujemy Klienta zarówno w przedsądowych negocjacjach z Towarzystwem Ubezpieczeniowym jak i przed sądem, występując z roszczeniem o zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej wraz z należnymi odsetkami ustawowymi...

 

 

Czytaj więcej...