Czym są opłaty likwidacyjne ?

Opłaty likwidacyjne są wynikiem rozwiązywania umów produktów finansowych (między innymi tzw. "polisolokaty"), które opierają się na konieczności płacenia regularnych składek, w wymiarze rocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Przepisy prawa i liczne prawomocne wyroki stanowią, iż opłaty likwidacyjne (zmniejszone świadczenia wykupu) nakładane przez towarzystwa ubezpieczeniowe na klientów przedterminowo wypłacających środki z polis są formą kar umownych stanowiących klauzule niedozwolone, których, w świetle prawa, nie wolno stosować. Opłata likwidacyjna jest częstokroć bardzo wysoka i wynosi od kilkudziesięciu do nawet 100% zainwestowanych w polisolokaty (i inne tego typu produkty finansowe) środków.

 

Zapisy dotyczące opłat likwidacyjnych są przedstawianie Klientom w sposób niejasny, a często wręcz niejawny. Wielu Klientów podpisuje umowę, nie mając świadomości, że takie zapisy zostały w niej zawarte. Dopiero w momencie, gdy Klient podejmuje decyzję o zaprzestaniu współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym bądź w momencie zaprzestania płacenia regularnych składek dowiaduje się, o konieczności poniesienia opłat likwidacyjnych i innych kosztów o zbliżonej formie (tzw. koszty zarządzania). Dodatkowo okazuje się, że zainwestowane środki nie przynoszą oczekiwanych zysków a częstokroć wręcz stratę zaoszczędzonych pieniędzy. Klient zostaje więc postawiony przed wyborem tzw. mniejszego zła. Czy nadal inwestować (płacić regularne składki) mając świadomość, że nie przynosi to zysku, a czasem wręcz stratę, czy też rozwiązać umowę uiszczając opłatę likwidacyjną i tracąc jednocześnie od kilkudziesięciu do nawet stu procent zainwestowanych środków ? Takie postawienie sprawy budzi nasz uzasadniony sprzeciw. Nie godzimy się na tego typu praktyki i pomagamy Klientom odzyskać wpłacone już opłaty likwidacyjne lub rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów.

 

Świadczenie wykupu

Warto zauważyć, że czasem w umowach polisolokat pojawia się określenie "świadczenie wykupu". Oznacza ono procent części rachunku, który zostanie zwrócony klientowi w sytuacji rezygnacji z umowy. Mimo innej nazwy nie jest to w istocie nic innego jak opłata likwidacyjna. Stosowanie innej terminologii ma w tym przypadku na celu "mydlenie oczu" klienta, który ostatecznie otrzymuje niewielką część wpłaconej przez siebie składki. Na szczęście sądy nie uznają różnicy pomiędzy opłatą likwidacyjną a świadczeniem wykupu, o czym świadczą ich wyroki. Niezależnie od nazwy, świadczenie wykupu ma jeden cel – przejęcie środków wpłaconych przez klienta. Tłumaczenie Ubezpieczycieli, że pokrywają poprzez pobraną opłatę koszty rozwiązania umowy, jest fałszywe, identycznie jak w przypadku opłat likwidacyjnych. Niezależnie zatem od nazwy. pod jaką kryje się nieuczciwie pobrana opłata, jest to działanie niezgodne z prawem. Daje to klientowi możliwość walki o odzyskanie straconych środków lub korzystne warunki rozwiązania umowy. Naszym celem, jako specjalistów od odzyskiwania opłat likwidacyjnych, jest pomoc w doprowadzenia takich spraw do szczęśliwego końca.

 

Odzyskaj opłatę likwidacyjną !