Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych

 Odzyskujemy opłaty likwidacyjne pobrane przez ubezpieczycieli przy rozwiązaniu umowy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zapewniamy wszechstronne doradztwo i kompleksową obsługę prawną całego procesu, na wszystkich jego etapach. Reprezentujemy Klienta zarówno w przedsądowych negocjacjach z Towarzystwem Ubezpieczeniowym jak i przed sądem, występując z roszczeniem o zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

 

Skontaktuj się z nami i odzyskaj opłatę likwidacyjną !