Czym są polisolokaty ?

Czym są polisolokaty?

Praktycznie rzecz biorąc polisolokata jest produktem inwestycyjnym, w którym większość kapitału lokowana jest w podobny sposób, jak w przypadku funduszy inwestycyjnych. Pomimo tego, że polisolokaty są obarczone znacznym ryzykiem inwestycyjnym, przedstawiane są one Klientom jako bezpieczny sposób na ulokowanie kapitału. Bardzo często okazuje się, że kapitał zebrany na polisolokatach inwestowany jest w sposób nieefektywny, a Klient miast zyskiwać traci. Co więcej, nie może w tej sytuacji wycofać zgromadzonych środków, gdyż wiąże się to z koniecznością zapłaty tzw. opłat likwidacyjnych, które sięgają nawet 100% zgromadzonej kwoty...

Czytaj więcej...

Rezygnacja z polisolokaty

Rezygnacja z polisolokaty

Niestety zerwanie polisolokaty nie jest bezproblemowe. Gdy chcemy to zrobić okazuje się, że jesteśmy zmuszani do uiszczenia tzw. opłat likwidacyjnych, które sięgają niejednokrotnie 100% zainwestowanych środków. W takich sytuacjach nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie i pomoc w  rozwiązaniu polisolokaty bez ponoszenia żadnych  kosztów. Mamy bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu rozwiązywania polisolokat. Już nie muszą się Państwo godzić na niekorzystne dla siebie rozwiązania ! Pomożemy rozwiązać polisolokatę bez konieczności uiszczania opłat likwidacyjnych !

 

Czytaj więcej...