Czym są polisolokaty ?

Polisolokaty lub polisy inwestycyjne to polisy na życie oferowane Klientom jako produkty ubezpieczeniowe. W rzeczywistości jednak mają one charakter typowo inwestycyjny. Suma ubezpieczenia jest bardzo niska i ustanawiana jest jedynie po to, by umowa, w świetle prawa, była polisą ubezpieczeniową, a nie produktem inwestycyjnym. Praktycznie rzecz biorąc, polisolokata jest produktem inwestycyjnym, w którym większość kapitału lokowana jest w podobny sposób, jak w przypadku funduszy inwestycyjnych. Pomimo tego, że są obarczone znacznym ryzykiem inwestycyjnym, polisolokaty są przedstawiane Klientom jako bezpieczne lokaty kapitału. Doradcy finansowi oferujący polisolokaty nie informują o ryzyku, kryteriach doboru aktywów oraz, co kluczowe, o tzw. opłatach likwidacyjnych. Informacje te są podstawowe dla wyboru optymalnej formy oszczędzania. Ich brak uniemożliwia Klientom podjęcie racjonalnej decyzji. Bardzo często okazuje się, że kapitał zebrany na polisolokatach inwestowany jest w sposób nieefektywny, a Klient zamiast zyskiwać traci.

 

 

Przywiązani do polisy

Powszechna jest sytuacja, w której Klient, nie może wycofać zgromadzonych środków, gdyż wiąże się to z koniecznością zapłaty tzw. opłat likwidacyjnych lub pełniącego tę samą funkcję świadczenia wykupu. Opłaty te sięgają  nawet 100% zgromadzonej kwoty, co sprawia, że korzystający z polisolokat stają się dosłownie przywiązani do polisy. Zostają oni postawieni przed trudnym wyborem – nadal wpłacać regularne składki pomimo tego, że nie przynoszą one oczekiwanych zysków  lub też rozwiązać polisolokatę i tym samym, utracić wszystkie zgromadzone środki. Na szczęście istnieje jeszcze inne rozwiązanie…

 

Rozwiązanie polisolokaty - sprawdź !