Rezygnacja z polisolokaty

Często polisolokaty nie przynoszą oczekiwanych zysków. Okazuje się, że inne produkty inwestycyjne są bardziej opłacalne. W tej sytuacji należy zastanowić się, czy warto w dalszym ciągu nieefektywnie inwestować swoje pieniądze. Niestety zerwanie polisolokaty nie jest bezproblemowe. Gdy chcemy to zrobić okazuje się, że jesteśmy zmuszani do uiszczenia tzw. opłat likwidacyjnych, które sięgają niejednokrotnie 100% zainwestowanych środków. W takich sytuacjach nasza Kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie i pomoc w bezkosztowym rozwiązaniu polisolokaty. Fakt iż towarzystwa ubezpieczeniowe wprowadzały niejednokrotnie Klientów w błąd, nie informując rzetelnie i wyczerpująco o prawdziwym charakterze polisolokat i ryzyku z nimi związanym oraz to, że umowy polisolokat zawierają szereg zapisów zakwalifikowanych jako niedozwolone klauzule umowne, stanowi dla nas podstawę do podjęcia adekwatnych działań. Działań, które w rezultacie dają Klientowi możliwości rozwiązania polisolokaty bez ponoszenia kosztów związanych z opłatami likwidacyjnymi.

 

Mamy bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu rozwiązywania polisolokat. Już nie muszą się Państwo godzić na niekorzystne dla siebie rozwiązania! Pomożemy rozwiązać polisolokatę bez konieczności uiszczania opłat likwidacyjnych!

 

Skontaktuj się z nami i uzyskaj pomoc